Akademie distančního vzdělávání
Hlavní strana

O kurzu

Kurz Akademie distančního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci® vznikl v letech 2006 – 2007 v rámci projektu Akademie distančního vzdělávání, který byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Cílem tohoto projektu bylo vytvořit moderní vzdělávací program zaměřený na zvýšení pedagogických kompetencí vzdělavatelů v distanční formě vzdělávání, určený pro širokou škálu vzdělavatelů dospělé populace (učitele, lektory, trenéry, instruktory, kouče, konzultanty, examinátory, metodiky vzdělávání, manažery vzdělávání, personalisty apod.) v Olomouckém kraji. (vstup na stránky projektu zde)

Po skončení projektu je kurz i nadále realizován Oddělením pro podporu dalšího vzdělávání Univerzity Palackého, a to jako intenzivní čtyřtýdenní e-learningový kurz pro vzdělavatele dospělých z celé České republiky. V první polovině roku 2008 bude kurz realizován ve dvou termínech:

Kurz A

(28. 3. – 25. 4. 2008)

 

 

28. 3.

Vstupní setkání

prezenční

29. 3. –   4. 4.

modul 1

Distanční vzdělávání a e-learning

samostudium

  5. 4. – 11. 4.

modul 2

Distanční výuka a učení

samostudium

12. 4. – 18. 4.

modul 3

Studijní opory (texty a multimédia)

samostudium

19. 4. – 25. 4.

modul 4

Evaluace a hodnocení distančního vzdělávání

samostudium

 

Kurz B

(16. 5. – 13. 6. 2008)

 

 

             16. 5.

Vstupní setkání

prezenční

17. 5. – 23. 5.

modul 1

Distanční vzdělávání a e-learning

samostudium

24. 5. – 30. 5.

modul 2

Distanční výuka a učení

samostudium

31. 5. –   6. 6.

modul 3

Studijní opory (texty a multimédia)

samostudium

  7. 6. – 13. 6.

modul 4

Evaluace a hodnocení distančního vzdělávání

samostudium

Oba kurzy (A i B) jsou stejné, výuku vedou titíž tutoři, termín si tedy můžete vybrat dle vašich časových možností. Počet účastníků kurzu je omezen na 16 osob.

Podmínkou k úspěšnému ukončení kurzu a získání Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání Univerzity Palackého je splnění úkolu zadaného v každém ze čtyř studovaných modulů.

Cena kurzu je 4.100,- Kč.

Pro více informací o obou kurzech viz navigaci v levé části obrazovky, popř. u organizátorky kurzu PhDr. Miroslavy Dvořákové:

 

 

  Biskupské náměstí 1
  771 11 Olomouc
  tel.: 58 563 1124
         58 563 1129
  fax: 58 563 1212
  e-mail: akademiediv@upol.cz


Aktualizováno: 19. 2. 2008