Akademie distančního vzdělávání
Hlavní strana / Aktuality

Aktuality

 • 24. 10. 2007 se uskutečnilo výroční setkání projektu Akademie distančního vzdělávání. Výročního setkání se zúčastnili tutoři, lektoři, účastníci obou ročníků kurzu Akademie distančního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci® a odborná veřejnost z Olomouckého kraje.
  Pozvánka na výroční setkání
  Program výročního setkání
  Fotografie z výročního setkání

 • K 1. 9. 2007 vzniklo propagační DVD o projektu Akademie distančního vzdělávání. Krátkou filmovou upoutávku, která je součástí tohoto DVD, si můžete stáhnout a prohlédnout ZDE.

 • 1. 6. 2007 byl zahájen druhý ročník kurzu Akademie distančního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci®. Šestitýdenního kurzu v letošním roce zúčastnilo 11 účastníků, převážně vzdělavatelů dospělých z vyšších odborných škol, vysokých škol i komerčních vzdělávacích institucí. Kurz byl ukončen závěrečnou zkouškou 13. 7. 2007, certifikát o úspěšném absolvování obdrželi všichni účastníci.

 • K 1. 4. 2007 se změnilo složení realizačního týmu. Realizace finálního kurzu a dokončení projektu (listopad 2007) se ujala Mgr. Miroslava Dvořáková. Bližší informace o novém realizačním týmu, jeho složení a odborné způsobilosti najdete v sekci Realizační tým.

 • 29. 11. 2006 se uskutečnilo Výroční setkání Akademie distančního vzdělávání. Podrobnosti ZDE.

 • 25. 8. 2006 skončil pilotní kurz v rámci projektu Akademie distančního vzdělávání. V současné době upravujeme jeho definitivní podobu dle námětů účastníků. V roce 2007 proběhne letní škola pro tutory od 1. 7. 2007.

 • 29. 3. 2006: Proběhla pravidelná pracovní porada k projektu. Hodnotil se aktuální stav plnění individuálních a společných úkolů, místo konání letní školy, konání webináře, nákup didaktické techniky a odborná příprava členů realizačního týmu.
  Stručný obsah jednání: Každý člen krátce informoval o úkolech, které řešil od 20. února: Nocar (nákup didaktické techniky, podklady k objednávce, sběr podkladů pro učební text, tvorba návrhu programové skladby letní školy, příprava na poradu), Urbášková (tvorba návrhu programové skladby letní školy, příprava na poradu, analýza webinář, studium zdrojů), Chlapíková (průběžná administrace projektu, smlouvy, objednávky, registrace ochranné známky, vyhledání místa pro konání letní školy), Všetulová (průběžná koordinace aktivit realizačního týmu, komunikace s autory, návrh a schválení designu vzdělávacích materiálů projektu, obsahová a formální struktura projektu).

 • 31. 1. 2006: Proběhla první rozsáhlá pracovní porada k projektu. Členové realizačního týmu diskutovali o harmonogramu, rolích a konkrétních úkolech.

 • 8. 12. 2005: Zahájení projektu (výstavba webových stránek, příprava detailního plánu 1. etapy)

  Biskupské náměstí 1
  771 11 Olomouc
  tel.: 58 563 1124
         58 563 1129
  fax: 58 563 1212
  e-mail: akademiediv@upol.cz