Akademie distančního vzdělávání
Hlavní strana / Kurz B

Kurz B (16. 5. - 13. 6. 2008)

Kurz Akademie distančního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci® je zaměřen na efektivní zvyšování klíčových pedagogických kompetencí vzdělavatelů dospělých v oblasti distančního vzdělávání.

Účastníci se v průběhu tohoto kurzu, tedy od 16. května do 13. června 2008, naučí připravit a vést výuku v distanční formě vzdělávání a získají jak potřebné znalosti a dovednosti pro vedení prezenční i on-line výuky, tak i neocenitelnou osobní zkušenost s průběhem distančního studia v roli studenta.

Mezi hlavní zásady kurzu patří:

  • Důraz na praxi. V programu je kladen důraz zejména na vlastní zkušenost a procvičování praktických dovedností.

  • Přiměřenost a praktická využitelnost informací. Účastníci se naučí vše nezbytné pro profesionální výkon role tutora.

  • Využití e-learningu. Informace účastníci získávají jak ze speciálně připravených tištěných materiálů, tak prostřednictvím e-learningových nástrojů.

 

 

  Biskupské náměstí 1
  771 11 Olomouc
  tel.: 58 563 1124
         58 563 1129
  fax: 58 563 1212
  e-mail: akademiediv@upol.cz


Aktualizováno: 19. 2. 2008