Akademie distančního vzdělávání
Hlavní strana / Kurz B - Organizace studia

Kurz B - Organizace studia

Kurz Akademie distančního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci® s označením B bude probíhat v termínu od 16. května do 13. června 2008.

Uzávěrka přihlášek 30. 4. 2008.

Kurz B

(16. 5. – 13. 6. 2008)

 

 

             16. 5.

Vstupní setkání

prezenční

17. 5. – 23. 5.

modul 1

Distanční vzdělávání a e-learning

samostudium

24. 5. – 30. 5.

modul 2

Distanční výuka a učení

samostudium

31. 5. –   6. 6.

modul 3

Studijní opory (texty a multimédia)

samostudium

  7. 6. – 13. 6.

modul 4

Evaluace a hodnocení distančního vzdělávání

samostudium

Vstupní setkání se bude odehrávat v prostorách počítačové učebny Centra výpočetní techniky Univerzity Palackého, na Biskupském náměstí 1 v Olomouci (budova Zbrojnice), a to od 9.00 do 11.45 hod.

mapa

V průběhu tohoto setkání se účastníci seznámí s jednotlivými tutory (David Nocar, Monika Ambrožová, Ludmila Urbášková, Miroslava Dvořáková), kteří jim sdělí své požadavky na ukončení modulu, obdrží studijní balík, který obsahuje mimo jiné studijní materiál speciálně vytvořený pro tento kurz s názvem Příručka pro tutora a sadu příruček pro zvýšení kompetencí v oblasti ICT (Netiketa, Blog, Skype, ICQ, LMS ad.), přístup do LMS, v němž bude probíhat samostudium a naučí se v tomto prostředí pracovat.

Program vstupního setkání zde.

Samostudium bude probíhat ve čtyřech týdenních blocích (vždy jeden modul = 1 týden studia). Účastníci budou v průběhu těchto čtyř týdnů studovat ze základního studijního materiálu s názvem Příručka pro tutora, případně z materiálů umístěných v LMS, komunikovat s tutory i ostatními studujícími a plnit úkoly zadané tutory v rámci jednotlivých modulů. Podmínkou k úspěšnému ukončení kurzu a získání Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání Univerzity Palackého je splnění úkolu z každého modulu. Osvědčení budou absolventům odeslána poštou.

Cena kurzu je 4.100,- Kč. Informace k platbě získáte po odeslání přihlášky a zařazení do kurzu.

 

 

  Biskupské náměstí 1
  771 11 Olomouc
  tel.: 58 563 1124
         58 563 1129
  fax: 58 563 1212
  e-mail: akademiediv@upol.cz


Aktualizováno: 19. 2. 2008