Akademie distančního vzdělávání
Hlavní strana / Program studia

Program studia

Výukový den je zpravidla zahájen krátkým shrnutím předchozího dne, sdělením programu aktuálního dne a zodpovězením dotazů studujících. V průběhu dne pak proběhnou jednotlivé bloky prezenční výuky. Kromě stručného výkladu jsou použity aktivizační výukové metody.

Součástí výuky je i práce na individuálním projektu v počítačové učebně. Studující mají k dispozici zkušené experty, kteří jim při tvorbě závěrečného projektu pomáhají.

V závěru dne jsou připraveny odborné besedy s předními odborníky z praxe. Jedno odpoledne je věnováno duševní hygieně a nácviku relaxačních technik. Poslední den probíhá prezentace závěrečných projektů a evaluace studia.


 

  Biskupské náměstí 1
  771 11 Olomouc
  tel.: 58 563 1124
         58 563 1129
  fax: 58 563 1212
  e-mail: akademiediv@upol.cz