Akademie distančního vzdělávání
Hlavní strana / Publicita

Publicita projektu

 propagační letáky

 propagační DVD

 konference

 články


Propagační letáky

Propagační leták projektu "Akademie distančního vzdělávání".
(soubor ve formátu PDF)


 

Postery k projektu "Akademia distančního vzdělávání"
(soubory ve formátu PDF)

   
 

Propagační leták činností OPDV realizujícího projekt "Akademie distančního vzdělávání"
(soubor ve formátu PDF)


 

Vizitka projektu "Akademie distančního vzdělávání"
(soubor ve formátu PDF)


 

Propagační DVD

1. 9. 2007 vzniklo propagační DVD o projektu Akademie distančního vzdělávání. Zde si můžete stáhnout a prohlédnout krátkou filmovou upoutávku, která je součástí tohoto DVD.

 

Konference

ALTERNATIVNÍ METODY VÝUKY 2006
datum konání: 27. 4. 2006
účastník: Mgr. Ludmila Urbášková
název příspěvku: Rapid e-learning (REL): sílící trend

 
XXIV. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu
XXIV. International Colloquium on Acquisition Process Management
datum konání: 18. 5. 2006

účastník: Mgr. Monika Všetulová
název příspěvku: Letní škola pro tutory
                        The Summer School for Distance Teachers

 
účastník: Mgr. David Nocar
název příspěvku: Blended learning
                         a vzdělávací program projektu @div
                         Blended Learning
                         and Educational Programme of de@ Project

Články

   
článek v prvním čísle Žurnálu UP nového akademického roku 2006/2007.

článek k výročnímu setkání tutorů (absolventů 1. ročníku projektu @div) v posledním čísle Žurnálu UP akademického roku 2006/2007.

pozvánka na výroční setkání projektu Akademie distančního vzdělávání. Datum konání: 24. 10. 207
VŠETULOVÁ, M. Klíčové kompetence tutora a jejich rozvíjení. In ANDRAGOGIKA - čtvrtletník pro vzdělávání dospělých, číslo 2/2007. ISSN 1211-6378.
 
DVOŘÁKOVÁ, M. Akademie distančního vzdělávání. In ANDRAGOGIKA - čtvrtletník pro vzdělavatele dospělých, číslo 3/2007. ISSN 1211-6378  
DVOŘÁKOVÁ, M. Akademie distančního vzdělávání. In Učitelské noviny - týdeník pro učitele a přátele školy, číslo 31, ročník 110. 11. 9. 2007.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Biskupské náměstí 1
  771 11 Olomouc
  tel.: 58 563 1124
         58 563 1129
  fax: 58 563 1212
  e-mail: akademiediv@upol.cz