Akademie distančního vzdělávání
Hlavní strana / Identifikace

Identifikace projektu

Zdroj:

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF)
a státním rozpočtem České republiky.

 

Evropský sociální fond napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů. Více informací naleznete na oficiálních webových stránkách ESF viz http://www.esfcr.cz.
 

Název operačního programu:  

Operační program Rozvoj lidských zdrojů

Číslo a název priority:

3.3, Rozvoj celoživotního učení

Číslo a název opatření:

3.3.3, Rozvoj dalšího profesního vzdělávání

Program podpory:

Vzdělávání lektorů, konzultantů, učitelů, metodických a řídících pracovníků v oblasti dalšího profesního vzdělávání

Název grantového schématu:

Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání

Oblast zásahu:

Rozvoj vzdělávání a odborné přípravy, která není zaměřená na konkrétní sektor (osoby, firmy)

Název projektu:

Akademie distančního vzdělávání

Zkrácený název:

ADiV

Název projektu anglicky:

Academy of Distance Learning

Trvání projektu:

zahájení 1. 12. 2005, ukončení 30. 11. 2007, celkem 24 měsíců

                  

  Biskupské náměstí 1
  771 11 Olomouc
  tel.: 58 563 1124
         58 563 1129
  fax: 58 563 1212
  e-mail: akademiediv@upol.cz