Akademie distančního vzdělávání
Hlavní strana / Realizační tým / Radka Skalková

Profil člena realizačního týmu

Osobní údaje    
Jméno / Příjmení Radka SKALKOVÁ
Tituly Mgr., Ph.D.  
     
Pracovní zkušenosti 2006 - dosud odborný asistent Katedry matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
  8/2006 lektor na letní škole pro tutory v rámci projektu Akademie distančního vzdělávání
Relaxace: úspěšné zvládání stresu
  5-6/2006 tutor modulu Studijní texty v rámci kurzu Distanční minimum realizovaného Centrem distančního vzdělávání UP
  2/2005 - 1/2006 učitelka na ZŠ
  9-10/2005 lektorka vzdělávacích kurzů pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci
     
Vzdělání,
odborná příprava
a školení
2005 Katedra matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci - doktorský studijní program pedagogika (se zaměřením na matematiku)
2004 Centrum distančního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci - absolvování kurzu „Distanční minimum“
2003 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně - program celoživotního vzdělávání (rozšíření aprobace matematika pro střední školy)
  2002 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci - obor učitelství pro 2. stupeň ZŠ (aprobace matematika – občanská výchova)
  1998 Gymnázium v Olomouci – Hejčíně
     
Jazykové znalosti anglicky  
  francouzsky  
     
Projekty   STM Morava
     
Seznam publikací SKALKOVÁ, R. Základy teorie her jako motivační činitel v matematice. In Sborník příspěvků z XXI. mezinárodního kolokvia o řízení osvojovacího procesu [CD-ROM], Vyškov, VVŠ PV, 2003 [2003-05-22]. Adresář: /clanky/1skalkor.pdf. ISBN 80-7231-105-0.
  SKALKOVÁ, R. Motivace v matematice s využitím didaktických her a zajímavých úloh. In Sborník z mezinárodní konference“ Proceeding of the International Conference The Decidable and the Undecidable in Mathematics Education.“ Část II - Den českých a slovenských matematiků. Brno, Masarykova univerzita, 2003. str. 81 – 85. ISBN 83-919465-1-7.
  SKALKOVÁ, R Využití pohádky a křížovky k průběžné motivaci v matematice. In Sborník abstraktů a elektronických verzí příspěvků z matematického kolokvia “Trendy ve vyučování matematice na ZŠ“. Ed. Nocar, D., Skalková, R..Olomouc: Pedagogické centrum, 2003. str. 27 – 29. ISBN 80-7220-162-X.
  SKALKOVÁ, R. Motivace v matematice. In Sborník ze studentské vědecké konference “Reflexe problémů pedagogiky v disertačních pracích studentů DSP.“ Olomouc: PdF UP, 2003. str. 58 – 61. ISBN 80-7220-163-8.
  SKALKOVÁ, R. Motivace v matematice v primární škole. In Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí “Cesty (k) poznávání v matematice primární školy.“ Olomouc: PdF UP, 2004. str. 310 – 311. ISBN 80-244-0818-X.
  SKALKOVÁ, R. Motivace v matematice: konkrétní návrhy motivačních aktivit. In Sborník z mezinárodní konference História, súčasnosť a perspektívy učiteľského vzdelávania. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, 2004. str. 98 – 104. ISBN 80-8083-107-6.
  SKALKOVÁ, R. Význam motivace v matematice a její konkrétní aplikace na učivo o zlomcích. In Sborník příspěvků z XXII. mezinárodního kolokvia o řízení osvojovacího procesu [CD-ROM], Vyškov, VVŠ PV, 2004 [2004-05-20]. Adresář: /clanky/5skalkor.pdf. ISBN 80-7231-116-6.
  SKALKOVÁ, R. Teoretická východiska motivace a jejich aplikace na učivo o zlomcích. In Sborník příspěvků z VI. konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Nitra: Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře, 2005. s. 493 – 496. ISBN 80-8050-813-5.
  SKALKOVÁ, R. Shrnutí dosažených výsledků k problematice motivace v matematice. In Sborník z XIII. konference ČAPV “Pedagogický výzkum: reflexe společenských potřeb a očekávání?“ Olomouc: PdF UP, 2005. s. 262 – 266. ISBN 80-244-10-79-6.
  SKALKOVÁ, R. Využití motivace jako nástroje učitele k upoutání žákovy pozornosti. In Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí “Matematika 2: Matematika jako prostředí pro rozvoj osobnosti žáka primární školy.“ PdF UP, 2006, s. 243 – 246. ISBN 80-244-1311-6.
  SKALKOVÁ, R. Konstruktivistický způsob vzdělávání ve vyučování matematice z hlediska motivace žáků k učení. In Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí „Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží.“ PřF a PdF UP, 2006, s. 14 - 16. ISBN 80-244-1524-0.
 
  Biskupské náměstí 1
  771 11 Olomouc
  tel.: 58 563 1124
         58 563 1129
  fax: 58 563 1212
  e-mail: akademiediv@upol.cz