Akademie distančního vzdělávání
Hlavní strana / Organizace studia / Kurz 2007

Organizace studia - Kurz 2007

Kurz Akademie distančního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci proběhl od 1. června do 13. července 2007.

Účast byla povinná pouze 1. června (vstupní setkání v Olomouci) a 9. - 13. července (prezenční výuka na Hrubé Vodě). Kurz byl organizován distanční formou s e-learningovou podporou. Veškeré informace ke studiu byly účastníkům zprostředkovány 1. června na vstupním setkání tzv. vstupním tutoriálu.

Vstupní tutoriál

Datum a čas: 1. června 2007, od 9.00 hod do 15.00 hod.
Místo konání: Oddělení pro podporu dalšího vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci
Adresa: Biskupské náměstí 1, 771 11 Olomouc
Učebna: Zasedací místnost AVC UP, druhé patro vpravo
Kontaktní osoba: Miroslava Dvořáková, e-mail: mirka.dvorak@seznam.cz; tel. 58 563 1124

Účast na vstupním tutoriálu byla povinná. Účastníci získali detailní pokyny k organizaci studia, seznámíli se s ostatními členy studijní skupiny a realizačním týmem, obdrželi balík se studijními materiály, dostali login a heslo ke vstupu do elektronického výukového prostředí a naučili se v něm pracovat.

Program vstupního tutoriálu:

9.00 – 9.30 hod.:   představení pracoviště, projektu, organizace studia
9.30 – 10.00 hod.:   seznámení se studenty, identifikace očekávání od kurzu
10.00 – 10.15 hod.:   Modul 1 Distanční vzdělávání a e-learning
10.15 – 10.30 hod.:   Modul 2 Distanční výuka a učení
10.30 – 10.45 hod.:   Modul 3 Studijní opory (texty a multimédia)
10.45 – 11.00 hod.:   Modul 4 Evaluace v distančním vzdělávání
11.00 – 12.00 hod.:   přestávka na oběd
12.00 – 12.30 hod.:   představení studijního prostředí v LMS
12.30 – 13.35 hod.:   webinář (teorie, skype, vytvoření účtu, nácvik)
13.35 – 14.35 hod.:   pokyny k závěrečnému projektu (téma, rozsah, forma, nástroje)
14.35 – 15.00 hod.:   zodpovězení dotazů

Program vstupního tutoriálu: verze pro tisk ke stažení zde.

Samostudium

Datum a čas:    od 2. června do 7. července 2007

Po vstupním tutoriálu účastníci studovali samostatně z tištěných i elektronických studijních materiálů. Učivo bylo rozděleno do čtyř modulů (Distanční vzdělávání a E-learning, Distanční výuka a učení, Studijní opory, Evaluace v distančním vzdělávání). Studijní materiály obdrželi na vstupním setkání v tzv. výukovém balíku, který obsahoval organizační pokyny (pokyny ke studiu, heslo a login do LMS), studijní materiál s názvem Příručka pro tutora, propagační materiály pracoviště a projektu, psací potřeby a blok.

Současně měli účastníci přístup do virtuální třídy. Zde mohli najít nejen doplňkové informace ke studiu, ale i metodické a organizační pokyny ke studiu a nástroje pro komunikaci s tutorem a ostatními studenty (diskuse, e-mail).

Na začátek studia každého modulu byla připravena Úvodní lekce a elektronické materiály ke konkrétnímu modulu. Poté následovalo studium příslušné kapitoly v Příručce pro tutora. V případě nejasností mohli studující ihned kontaktovat tutora modulu. Studium jednoho modulu bylo plánováno na 1 týden.

Po prostudování textu si účastníci mohli ověřit, zda nové učivo správně pochopili (kontrolní otázky na konci kapitoly, cvičný test v elektronickém prostředí).

Ke každému modulu byl přiřazen osobní tutor, který byl studujícím v době studia daného modulu plně k dispozici.

Program samostudia:

2. - 8. června: Modul 1 Distanční vzdělávání a e-learning: tutor David Nocar
9. - 15. června: Modul 2 Distanční výuka a učení: tutor Monika Všetulová
16. - 22. června: Modul 3 Studijní opory (texty a multimédia): tutor Ludmila Urbášková
23. - 30. června: Modul 4 Evaluace v distančním vzdělávání: tutor Miroslava Dvořáková
1. - 7. července: Opakování, zahájení tvorby závěrečného projektu.

Program samostudia: verze pro tisk ke stažení zde.

Letní škola

Datum a čas:

od 8. do 13. července 2007

Místo konání:

Seminární hotel Akademie v Hrubé Vodě, mapa + mapky ke stažení.

Adresa:

Hrubá Voda 59, 783 61 Hlubočky

Kontakt:

telefon: + 420 585 157 151, fax: + 420 585 157 150

Doprava:

Účastníci byli do školícího hotelu dopraveni hromadně. Odjezd byl 8. 7. v 17.00 hod. od budovy Zbrojnice (Biskupské náměstí 1, 771 11 Olomouc).

Ubytování:

Účastníci byli ubytováni samostatně v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Během pobytu mohli využít relaxační služby: fitness, tenisové kurty, vířivku, saunu, masáže, hernu s kulečníkem, karetním stolem a šipkami. V ceně pobytu bylo pouze ubytování. Doplňkové služby si hradil každý účastník sám.

Stravování:

V ceně pobytu byly zahrnuty snídaně, obědy, večeře a dvě drobná občerstvení během dne. Snídaně byla nabízena formou nabídkových stolů. Při obědě i večeři máte na výběr ze dvou až tří menu. Další občerstvení si hradil každý účastník sám v závěru pobytu.

Kontaktní osoba:

Miroslava Dvořáková, e-mail: mirka.dvorak@seznam.cz;  tel. 585 631 124

Po prostudování čtyř studijních modulů se studující zúčastnili letní školy tj. pětidenního prezenčního setkání. Výuka byla postavena na tréninkových aktivitách, které se co nejvíce blíží reálným situacím, s nimiž se budou účastníci běžně ve své tutorské praxi setkávat. Při jejich zvládání se vycházelo ze znalostí získaných v průběhu samostudia.

V průběhu letní školy vytvořil každý z účastníků svůj osobní blog, který může využít ve své vzdělávací praxi. K dispozici byla po celou dobu konání letní školy počítačová učebna a odborná pomoc tutorů. Do programu letní školy byly zahrnuty i odborné besedy s vybranými experty na klíčové otázky v distančním vzdělávání, lékařem i psychologem. Výuka probíhala od pondělí do čtvrtka od 8.30 do 17.00 hod. a je povinná.

Program letní školy: verze pro tisk ke stažení zde.

  Biskupské náměstí 1
  771 11 Olomouc
  tel.: 58 563 1129
  fax: 58 563 1212
  mail: akademiediv@upol.cz