Akademie distančního vzdělávání
Hlavní strana

Organizace studia - Pilotní kurz

Pilotní kurz proběhl od 14. do 25. srpna 2006.

Účast byla povinná pouze 14. srpna (vstupní setkání v Olomouci) a 21. - 25. srpna (prezenční výuka na Hrubé Vodě). Kurz byl organizován distanční formou s e-learningovou podporou. Veškeré informace ke studiu byly účastníkům předány 14. srpna na vstupním setkání tzv. vstupním tutoriálu.

Vstupní tutoriál

Datum a čas: 14. srpna 2006, od 9.00 hod do 13.30 hod.
Místo konání: Centrum distančního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci
Adresa: Biskupské náměstí 1, 771 11 Olomouc
Učebna: počítačová učebna č. 1, druhé patro vlevo
Kontaktní osoba: Monika Všetulová, e-mail: monika.vsetulova@upol.cz; tel. 585 631 129

Účast na vstupním tutoriálu byla povinná. Účastníci získali detailní pokyny k organizaci studia, seznámili se s ostatními členy studijní skupiny a realizačním týmem, obdrželi balík se studijními materiály, dostali login a heslo ke vstupu do elektronického výukového prostředí a naučili se v něm pracovat.

Program vstupního tutoriálu:

9.00 – 9.30 hod.:   představení pracoviště, projektu, organizace studia
9.30 – 10.00 hod.:   seznámení se studenty, identifikace očekávání od kurzu
10.00 – 10.30 hod.:   představení studijního prostředí v LMS
10.45 – 11.00 hod.:   Modul 1 Distanční vzdělávání a e-learning
11.00 – 11.15 hod.:   Modul 2 Distanční výuka a učení
11.15 – 11.30 hod.:   Modul 3 Studijní opory (texty a multimédia)
11.30 – 11.45 hod.:   Modul 4 Evaluace v distančním vzdělávání
12.00 – 13.00 hod.:   pokyny k závěrečnému projektu (téma, rozsah, forma, nástroje)
13.00 – 13.30 hod.:   zodpovězení dotazů

Program vstupního tutoriálu: verze pro tisk ke stažení zde.

Samostudium

Datum a čas:    od 14. do 20. srpna 2006

Po vstupním tutoriálu následovalo samostudium z tištěných i elektronických studijních materiálů. Učivo bylo rozděleno do čtyř modulů (Distanční vzdělávání a E-learning, Distanční výuka a učení, Studijní opory, Evaluace distančního vzdělávání). Studijní materiály obdrželi účastníci na vstupním setkání v tzv. výukovém balíku. Balík obsahoval organizační pokyny (pokyny ke studiu, heslo a login do LMS), tištěné studijní texty k jednotlivým modulům, propagační materiály pracoviště a projektu, psací potřeby a blok.

Současně měli účastníci přístup do virtuální třídy. Zde mohli najít nejen doplňkové informace ke studiu, ale i metodické a organizační pokyny ke studiu a nástroje pro komunikaci s tutorem a ostatními studenty (diskuse, e-mail).

Na začátek studia každého modulu byla připravena Úvodní lekce a elektronické materiály ke konkrétnímu modulu. Poté následovalo samostudium základního studijní text. V případě nejasností mohli studující ihned kontaktovat tutora modulu.

Po prostudování textu si studující mohli ihned ověřit, zda nové učivo správně pochopili (kontrolní otázky na konci kapitoly, cvičný test v elektronickém prostředí).

Ke každému modulu byl přiřazen osobní tutor, který byl studujícím v době studia daného modulu plně k dispozici.

Program samostudia:

15. srpna: Modul 1 Distanční vzdělávání a e-learning: tutor David Nocar
16. a 17. srpna: Modul 2 Distanční výuka a učení: tutor Monika Všetulová
18. srpna: Modul 3 Studijní opory (texty a multimédia): tutor Ludmila Urbášková
19. srpna: Modul 4 Evaluace v distančním vzdělávání: tutor Miroslava Dvořáková

Program samostudia: verze pro tisk ke stažení zde.

Letní škola

Datum a čas:

od 20. do 25. srpna 2006

Místo konání:

Seminární hotel Akademie v Hrubé Vodě, mapa + mapky ke stažení.

Adresa:

Hrubá Voda 59, 783 61 Hlubočky

Kontakt:

telefon: + 420 585 157 151, fax: + 420 585 157 150

Doprava:

Účastníci byli do školícího hotelu dopraveni hromadně. Odjez byl 20.8. v 17.00 hod. od budovy Zbrojnice (Biskupské náměstí 1, 771 11 Olomouc).

Informace pro lektory:

Doprava z Olomouce autem: z dálnice Brno - Olomouc - Ostrava, exit Přáslavice, dále Velká Bystřice, odbočka na Makro a stále po hlavní směr Mariánské Údolí - Hlubočky - Hrubá Voda. Cca 20 km.

Ubytování:

Účastníci byli ubytováni samostatně v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Během pobytu mohli využívat relaxační služby: fitness, tenisové kurty, vířivku, saunu, masáže, hernu s kulečníkem, karetním stolem a šipkami. V ceně pobytu bylo pouze ubytování. Doplňkové služby si hradil každý účastník sám.

Stravování:

V ceně pobytu byly snídaně, obědy, večeře a dvě drobná občerstvení během dne. Snídaně byly nabízeny formou nabídkových stolů. K obědu i večeři bylo na výběr ze dvou menu. Další občerstvení si hradil každý účastník sám v závěru pobytu.

Kontaktní osoba:

Monika Všetulová, e-mail: monika.vsetulova@upol.cz; tel. 585 631 129

Výuka byla postavena na tréninkových aktivitách, které se co nejvíce blíží reálným situacím, s nimiž se budou účastníci běžně setkávat ve své tutorské praxi. Při jejich zvládání se vycházelo ze znalostí, které studující získali v průběhu samostudia.

V průběhu letní školy vytvořil každý z účastníků výukovou e-learningovou lekci, která se vztahovala k jeho oboru. K dispozici měli účastníci po celou dobu konání letní školy počítačovou učebnu a odbornou pomoc tutorů. Do programu letní školy byly zahrnuty i odborné besedy s vybranými experty na klíčové otázky v distančním vzdělávání. Výuka byla povinná a probíhala od pondělí do čtvrtka od 8.30 do 18.00 hod.

Program letní školy: verze pro tisk ke stažení zde.

Zkouška:

Závěrečná zkouška proběhla formou individuální prezentace závěrečného projektu v pátek 25. srpna.

Projekt měl dvě části:

  1. zahájení vstupního tutoriálu ke svému modulu (10 min.)

  2. prezentace elektronické minilekce ke svému modulu (10 min.)

Pak proběhlo skupinové hodnocení projektu (10 min.). Nejprve se ke své mu vystoupení vyjádřil každý účastník osobně, pak ostatní členové studijní skupiny a na závěr zkušební komise.

Konkrétní instrukce k tvorbě závěrečného projektu získali účastníci již na vstupním tutoriálu.

Osvědčení o absolvování studia získávají účastníci:

  1. za 100% účast ve výuce (vstupní tutoriál, letní škola pro tutory),

  2. pokud úspěšně absolvují prezentaci závěrečného projektu.

  Biskupské náměstí 1
  771 11 Olomouc
  tel.: 58 563 1129
  fax: 58 563 1212
  mail: akademiediv@upol.cz