Akademie distančního vzdělávání
Hlavní strana / Realizační tým / Jana Lukešová

Profil člena realizačního týmu

Osobní údaje    
Jméno / Příjmení Jana LUKEŠOVÁ
Tituly Ing.  
     
Pracovní zkušenosti Po ukončení studia nastoupila na Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci.
V současné době vede projektový management u tří projektů a do jednoho projektu je zapojená jako odborný pracovník.
Kromě této činnosti pomáhá s vypracováním projektových záměrů do formy žádosti o poskytnutí dotace, kontroluje formální správnost monitorovacích zpráv a žádostí o platbu u ostatních projektů na UP, spolupořádá semináře pro pracovníky a studenty UP, šíří informace o výzkumných a vzdělávacích programech, vyhledává dotační možnosti.
     
Vzdělání,
odborná příprava
a školení
2001 - 2006 magisterský studijní program – Marketing a management
studijní obor: Ekonomika podnikání v obchodě a službách
Slezská Univerzita v Opavě, obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
     
Jazykové znalosti anglicky  
     
Projekty od 1. 4. 2007 Akademie distančního vzdělávání
Operační program Rozvoj lidských zdrojů
administrátor projektu
    E-learningová podpora výuky patologické fyziologie na Lékařské fakultě Univerzity Palackého
Operační program Rozvoj lidských zdrojů
projektový manažer
    Kurz transferu technologií se zaměřením na spin-off firmy
Operační program Rozvoj lidských zdrojů
projektový manažer
     
 
  Biskupské náměstí 1
  771 11 Olomouc
  tel.: 58 563 1124
         58 563 1129
  fax: 58 563 1212
  e-mail: akademiediv@upol.cz