Akademie distančního vzdělávání
Hlavní strana / Miroslava Dvořáková

Profil člena realizačního týmu

Osobní údaje    
   
Jméno / Příjmení Miroslava dvořáková
Tituly PhDr.  
     
Pracovní zkušenosti od 1. 4. 2007

metodik dalšího vzdělávání Oddělení pro podporu dalšího vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci

  • manažer projektu a organizátor kurzu Akademie distančního vzdělávání
  • tutor modulu Evaluace distančního vzdělávání v rámci projektu @div
     
Vzdělání,
odborná příprava
a školení
od roku 2004 postgraduální (doktorské) studium andragogiky (obor Vzdělávání dospělých) na katedře sociologie a andragogiky Filosofické fakulty Univerzity Palackého.
1999 - 2004 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, katedra sociologie a andragogiky, obor Sociologie – Andragogika: profilace Vzdělávání dospělých
     
Jazykové znalosti angličtina aktivně
  němčina pasivně
     
Projekty 2006 - 2007 Akademie distančního vzdělávání – manažer projektu, organizátor kurzu
     
Seznam publikací VŠETULOVÁ, M. a kol. Příručka pro tutora. 1. vyd. Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2007. ISBN 978-80-244-1641-0.
  DVOŘÁKOVÁ, M. Poznámky k metodologii a empirickému výzkumu v andragogice. In Doktorandi pro andragogiku. Sborník z 1. konference studentů doktorských studijních programů oboru Andragogika. 1. vydání. Olomouc: UP, 2007. ISBN 80-244-1644-1.
  DVOŘÁKOVÁ, M. Evaluace ve vzdělávání dospělých. In Pedagogická evaluace ′06 : sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí konané ve dnech 21. – 22. 9. 2006 v Malenovicích [CD-ROM]. Ostrava : Pedagogická fakulta OU, 2006. ISBN 80-7368-272-9.
  DVOŘÁKOVÁ, M. Kirkpatrickův přístup k evaluaci ve vzdělávání dospělých. Andragogika : čtvrtletník pro vzdělávání dospělých, 2006, č. 4, s. 6-7. ISSN 1211-6378.
  DVOŘÁKOVÁ, M. Úvod do evaluace ve vzdělávání dospělých. 1. vydání. Olomouc : HANEX, 2006. ISBN 80-85783-62-2.
 
  Biskupské náměstí 1
  771 11 Olomouc
  tel.: 58 563 1124
         58 563 1129
  fax: 58 563 1212
  e-mail: akademiediv@upol.cz


Aktualizováno: 19. 2. 2008