Akademie distančního vzdělávání
Hlavní strana / Realizační tým / Monika Všetulová

Profil člena realizačního týmu

Osobní údaje    
Jméno / Příjmení Monika AMBROŽOVÁ (roz. Všetulová)
Tituly Mgr.  
     
Pracovní zkušenosti od roku 2007 Externí lektor, konzultant a autor odborných textů v oblasti dalšího vzdělávání
 • trénink tutorů (VOŠŽ v Přerově, Komora daňových poradců ČR)
 • tvorba e-learningových studijních materiálů pro samostudium (VUT v Brně)
 • konzultace v oblasti tvorby tištěných studijních textů, metodické posudky (VOŠZ v Přerově), konzultace při zavádění distančního vzdělávání a e-learningu do firemního systému vzdělávání
 • semináře v oblasti distančního vzdělávání (VUT v Brně, MZLU v Brně)
 • projekt Akademie distančního vzdělávání - tiskový mluvčí projektu, odborný konzultant DiV, autor, tutor, lektor
 • autor modulu Proces a logistika DiV, projekt Profesní příprava certifikovaných manažerů vzdělávání, CC Systems, a. s.

Manažer distančního vzdělávání – INTERPROJECT CZ o. p. s.

 • projekt Moderní metody v rozvoji vzdělávání – manažer projektu, tutor, lektor

Odborný konzultant – UNISONA, s. r. o.

 • tvorba e-learningových studijních materiálů
  2002 - 3/2007 Metodik distančního vzdělávání – Centrum distančního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci
 • koncepční a projektová práce na vzdělávacích projektech pracoviště
 • lektor odborných seminářů o distančním vzdělávání
 • konzultační podpora autorů studijních materiálů pro DiV a tvorba odb. posudků
 • management projektu Akademie distančního vzdělávání (2006-3/2007) a distančního kurzu s e-learningovou podporou Distanční minimum (2004-2007)
  od roku 2004 Lektor modulu Technologie vzdělávání - FF UP v Olomouci
Lektor modulu Distanční vzdělávání a e-learning - VUT v Brně
     
Vzdělání,
odborná příprava
a školení
od roku 2006 Univerzita Palackého v Olomouci FF – doktorský studijní program
2006 Kurz Manažer vzdělávání (certifikace IES)
2005 Kurz aktivizačních výukových metod vycházejících z projektu RWCT
  2004 Kurz lektorských dovedností pro lektory interkulturního vzdělávání
  2002 Kurz Příprava realizátorů distančního vzdělávání
  1995 - 2001 Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta, obor sociologie/andragogika, profilace Vzdělávání dospělých
  1991 - 1995 Gymnázium Olomouc-Hejčín
     
Jazykové znalosti Angličtina Aktivně, jazyková zkouška University of Cambridge Preliminary English Test, Council of Europe Level B1, 3. 6. 2005. Certificate Number 0013637816.
  Němčina Aktivně, komunikativní úroveň.
     
Projekty 2007 - 2008 Moderní metody v rozvoji vzdělávání – INTERPROJECT CZ, o.p.s.
reg. č. CZ.04.1.03/3.3.05.3/0004, http://www.interprojectcz.eu manažer projektu.
  2006 - 2007 Profesní příprava certifikovaných manažerů vzdělávání
reg. č. CZ.04.1.03/3.3.11/3142
autor modulu Proces a logistika distančního vzdělávání.
  2006 - 2007 Akademie distančního vzdělávání
reg. č. CZ.04.1.03/3.3.12.1/0032, http://akademiediv.upol.cz manažer projektu, tiskový mluvčí, autor, tutor.
  2005 Integrovaný projekt Rozvoj distančního vzdělávání a e-learningu na Univerzitě Palackého v Olomouci, Rozvojové programy MŠMT,
garant Analýzy vzdělávacích potřeb zaměstnanců UP v Olomouci.
     
Seznam publikací VŠETULOVÁ, M. a kol. Příručka pro tutora. 1. vyd. Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2007.
  VŠETULOVÁ, M. Klíčové role v distančním vzdělávání. 1. vyd. Olomouc : Centrum distančního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci, 2005, s. 78. ISBN 80-244-1223-3.
  NOCAR, D., HOBLÍKOVÁ, I., SNÁŠELOVÁ, L., VŠETULOVÁ, M. E-learning v distančním vzdělávání. Kapitola 3 Účastníci e-learningu. 1. vyd. Olomouc : Centrum distančního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci, 2004, s. 76. ISBN 80-2440-802-3.
  VRBA, J., VŠETULOVÁ, M. Multimediální technologie ve vzdělávání. 1. vyd. Olomouc : Centrum otevřeného a distančního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci, 2003, s. 70. ISBN 80-244-0562-8.
 
  Biskupské náměstí 1
  771 11 Olomouc
  tel.: 58 563 1124
         58 563 1129
  fax: 58 563 1212
  e-mail: akademiediv@upol.cz