Akademie distančního vzdělávání
Hlavní strana

O projektu

Centrum distančního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci (od 1. 1. 2007 - Oddělení pro podporu dalšího vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci) připravilo dvouletý projekt financovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky s názvem: Akademie distančního vzdělávání. Cílem projektu je vytvoření moderního vzdělávacího programu Akademie distančního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci® zaměřeného na zvýšení pedagogických kompetencí vzdělavatelů v distanční formě vzdělávání. Program je určen široké škále vzdělavatelů dospělé populace (učitelům, lektorům, trenérům, instruktorům, koučům, konzultantům, examinátorům, metodikům vzdělávání, manažerům vzdělávání, personalistům apod.) v Olomouckém kraji.

Absolventi programu se naučí připravit a vést výuku v distanční formě vzdělávání na profesionální úrovni.

Navrhovaný program je svým obsahem i formou inovativní, zúročuje dosavadní zkušenosti pracoviště, aplikuje nejnovější pedagogické a technologické poznatky. Program reflektuje aktuální požadavky trhu se vzděláváním (rostoucí zájem o programy celoživotního vzdělávání a vysokoškolské graduální programy v distanční formě s e-learningovou podporou), strategické potřeby společnosti, respektive státu (důraz na multimedializaci a rozšíření kapacity i nabídky graduálních akreditovaných programů), strategické potřeby regionu (důraz na využití e-learningu a distanční formy v celoživotním učení) a zejména na profesní potřeby vzdělavatelů dospělé populace.

ZÁSADY

Důraz na praxi. V programu je kladen důraz na prožitkovou zkušenost vycházející z procvičování praktických dovedností a poskytnutí konstruktivní zpětné vazby. Účastníci opakovaně vstupují do role studenta i vzdělavatele, prožívají průběh celého distančního studia ve dvou klíčových rolích, poznávají jejich specifika a učí se řešit standardní situace.
Přiměřenost a praktická využitelnost informací. Účastníci obdrží informace, které jsou nezbytné pro profesionální výkon role tutora a využitelné v běžné tutorské praxi.
Využití e-learningu. Teoretické informace jsou předávány prostřednictvím e-learningových nástrojů v podobě modulárně strukturovaných teoretických lekcí.

 

 

  Kurz Akademie distančního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci® 2008  

 
  Biskupské náměstí 1
  771 11 Olomouc
  tel.: 58 563 1124
         58 563 1129
  fax: 58 563 1212
  e-mail: akademiediv@upol.cz


Aktualizováno:
18. 2. 2008