Akademie distančního vzdělávání
Hlavní strana

Průběžné zprávy z projektu

13/2007

Za období:

1.–31. 1. 2007 (13 z 24)

Klíčové aktivity etapy:

řízení projektu
administrace projektu
odborná příprava
elektronická podpora projektu

Personální zabezpečení:

Monika Všetulová (manažer projektu, autor, tutor, lektor)
Karin Chlapíková (administrátor projektu)
Jana Dostálová (organizátor projektu)

Datum zveřejnění zprávy:  

12. 2. 2007

Zpracovala:

Monika Všetulová

Stručný přehled aktivit za dané období

K 1. 1. 2007 bylo zrušeno Centrum distančního vzdělávání. Projekt Akademie distančního vzdělávání Univerzity Palackého i stávající zaměstnanci byli převedeni do nově zřízeného Oddělení pro podporu dalšího vzdělávání Univerzity Palackého viz Rozhodnutí rektora UP č. B2-06/16.

31. 1. 2007 podali členové realizačního týmu (manažer projektu, administrátor projektu a organizátor kurzu) výpověď z pracovního poměru na UP. Pracovní poměr na Univerzitě Palackého a tedy i v projektu Akademie distančního vzdělávání UP ukončí k 1. 4. 2007.

Členové realizačního týmu i nadále plní klíčové úkoly jednotlivých etap a připravují projektovou dokumentaci k předání. Vedoucí pracoviště doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D. řeší nové personální obsazení projektového týmu.

Stav plnění klíčových aktivit

Řízení projektu:

splněny klíčové aktivity daného období

Administrace projektu:

splněny klíčové aktivity daného období

Odborná příprava RT:

samostudium odborných zdrojů

Tvorba programu:

splněny klíčové aktivity daného období

Elektronická podpora projektu:  

aktualizace webových stránek projektu

  Biskupské náměstí 1
  771 11 Olomouc
  tel.: 58 563 1129
  fax: 58 563 1212
  mail: akademiediv@upol.cz