Akademie distančního vzdělávání
Hlavní strana

Průběžné zprávy z projektu

14/2007

Za období:

1.–28. 2. 2007 (14 z 24)

Klíčové aktivity etapy:

řízení projektu
administrace projektu
odborná příprava
elektronická podpora projektu

Personální zabezpečení:

Monika Všetulová (manažer projektu, autor, tutor, lektor)
Karin Chlapíková (administrátor projektu)
Jana Dostálová (organizátor projektu)

Datum zveřejnění zprávy:  

9. 3. 2007

Zpracovala:

Monika Všetulová

Stručný přehled aktivit za dané období

Provedli jsme kompletní kontrolu projektové dokumentace i majetku a připravujeme se na předání projektu novému realizačnímu týmu. Proběhly rozhovory s potencionálními nástupci stávajícího týmu. K 1. 4. bude definitivně rozhodnuto o manažerovi projektu.

Stav plnění klíčových aktivit

Řízení projektu:

splněny klíčové aktivity daného období

Administrace projektu:

splněny klíčové aktivity daného období

Odborná příprava RT:

samostudium odborných zdrojů

Tvorba programu:

splněny klíčové aktivity daného období

Elektronická podpora projektu:  

aktualizace webových stránek projektu

  Biskupské náměstí 1
  771 11 Olomouc
  tel.: 58 563 1129
  fax: 58 563 1212
  mail: akademiediv@upol.cz