Akademie distančního vzdělávání
Hlavní strana / Průběžné zprávy o projektu / 16/2007

Průběžné zprávy z projektu

16/2007

Za období:

1.–30. 4. 2007 (16 z 24)

Klíčové aktivity etapy:

řízení projektu
administrace projektu
tvorba programové skladby @kademie 2007
elektronická podpora projektu

Personální zabezpečení:

Miroslava Dvořáková (manažer projektu)
Jana Lukešová (administrátor projektu)
Jana Dostálová (asistent organizátora kurzu)
Monika Všetulová (tiskový mluvčí, konzultant DiV, autor, tutor/lektor)
David Nocar (webmaster, administrátor LMS, autor, tutor/lektor)
Ludmila Urbášková (autor, tutor/lektor)

Datum konání porad:  27. 4. 2007

Datum zveřejnění zprávy:  

4. 5. 2007

Zpracovala:

Monika Všetulová

Stručný přehled aktivit za dané období

Nový realizační tým se v průběhu tohoto měsíce stabilizoval.

Do tisku jsme předali finální podobu Příručky pro tutora. Autoři e-learningových lekcí je aktualizovali pro kurz, který proběhne od 1. 6. 2007. Zahájili jsme převod lekcí do off-line podoby. Aktualizovali jsme návrhy našich propagačních materiálů (letáky, vizitky členů realizačního týmu).

Prezentovali jsme projekt na konferenci Akreditace e-learningových programů, která se konala 16. 4. 2007 v Poděbradech. Začali jsme pracovat na organizačním a technickém zabezpečení Letní školy pro tutory v hotelu Akademie v Hrubé Vodě. Kontaktovali jsme lektory a sestavili definitivní program červencového soustředění.

Současně jsme aktualizovali webové stránky projektu.

Stav plnění klíčových aktivit

Řízení projektu:

splněny klíčové aktivity daného období

Administrace projektu:

splněny klíčové aktivity daného období

Odborná příprava RT:

samostudium odborných zdrojů

Tvorba programové skladby:

finalizace programu (obsah i forma)

Elektronická podpora projektu:  

aktualizace e-learningových lekcí

  Biskupské náměstí 1
  771 11 Olomouc
  tel.: 58 563 1129
  fax: 58 563 1212
  mail: akademiediv@upol.cz