Akademie distančního vzdělávání
Hlavní strana

Průběžné zprávy z projektu

15/2007

Za období:

1.–31. 3. 2007 (15 z 24)

Klíčové aktivity etapy:

řízení projektu
administrace projektu
odborná příprava
elektronická podpora projektu

Personální zabezpečení:

Monika Všetulová (manažer projektu, autor, tutor, lektor)
Karin Chlapíková (administrátor projektu)
Jana Dostálová (organizátor projektu)

Datum zveřejnění zprávy:  

5. 4. 2007

Zpracovala:

Monika Všetulová

Stručný přehled aktivit za dané období

V březnu 2007 byl sestaven nastupující realizační tým. Byly vytvořeny popisy činností jednotlivých členů a sepsány smlouvy. Společně s nastupujícím manažerem projektu Mgr. Miroslava Dvořáková jsme vytvořili plán činností do dubna 2007. Byly sepsány smlouvy s autory e-learningových lekcí na jejich inovaci. Uskutečnila se schůzka realizačního týmu se zástupci Projektového servisu Univerzity Palackého v Olomouci a zástupci Krajského úřadu v Olomouci. 22. března proběhla porada nového realizačního týmu.

Odstupující administrátor připravil podklady k monitorovací zprávě a předal je novému administrátorovi projektu Ing. Jana Lukešová (Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci).

Stav plnění klíčových aktivit

Řízení projektu:

splněny klíčové aktivity daného období

Administrace projektu:

splněny klíčové aktivity daného období

Odborná příprava RT:

samostudium odborných zdrojů

Tvorba programu:

splněny klíčové aktivity daného období

Elektronická podpora projektu:  

splněny klíčové aktivity daného období

  Biskupské náměstí 1
  771 11 Olomouc
  tel.: 58 563 1129
  fax: 58 563 1212
  mail: akademiediv@upol.cz