Akademie distančního vzdělávání
Hlavní strana

Průběžné zprávy z projektu

5/2006

Za období:

1. – 31. 5. 2006 (5 z 24)

Klíčové aktivity etapy:

řízení projektu
administrace projektu
odborná příprava realizačního týmu
tvorba programové skladby @kademie
elektronická podpora projektu

Personální zabezpečení:

Monika Všetulová (manažer projektu)
Karin Chlapíková (administrátor projektu)
David Nocar (webmaster, technický poradce, administrátor LMS, autor, tutor/lektor)
Ludmila Urbášková (autor, tutor/lektor)

Datum konání porad:

29. 5. 2006

Datum zveřejnění zprávy:  

12. 6. 2006

Zpracovala:

Monika Všetulová

Stručný přehled aktivit za dané období

Přípravné práce na pilotní verzi letní školy pro tutory vrcholí.

Vytvořili jsme definitivní program tréninkové části kurzu. V plném znění jej zveřejníme v druhé polovině června 2006. V tomto okamžiku pouze prozradíme, že účastníky kromě interaktivních tutoriálů k základním modulům čekají:

  • výcviky v oblasti týmové práce, zvládání stresu a konfliktních situací v on-line i „face to face“ výuce,

  • nácvik relaxačních technik,

  • besedy s experty na distanční vzdělávání a e-learning.

Výuku na letní škole povedou přední odborníci v oblasti distančního vzdělávání, e-learningu a vzdělávání dospělých. Jedním z nich je i Daniel Franc, specialista na vedení komunikace, projektů a vzdělávání v online prostředí. S jeho odborným profilem se můžete seznámit v sekci Realizační tým.

Autoři studijních textů určených pro samostudium dokončují jejich první podobu. 13. června si studijní texty mezi sebou vymění a posoudí. Na schůzce autorů 28. 6. 2006 doladíme obsahovou a formální podobu textů.

Pracujeme na vytvoření multimediální počítačové učebny pro účastníky letní školy. Probíhá nákup potřebné didaktické techniky a výběr softwarového zázemí.

Průběžně zvyšujeme své odborné kompetence pro realizaci projektu (kurz Manažer vzdělávání, cyklus on-line seminářů Challenges of Teaching and Learning in the On-line Environment, studium odborné literatury a dalších zdrojů).

Stav plnění klíčových aktivit

Řízení projektu:

splněny klíčové aktivity daného období

Administrace projektu:

splněny klíčové aktivity daného období

Odborná příprava RT:

dokončení kurzu Manažer vzdělávání (Všetulová)
dokončení cyklu on-line seminářů Challenges of Teaching and Learning in the On-line Environment (Urbášková)
studium odborné literatury

Tvorba programové skladby:

finalizace programu (obsah i forma)

Elektronická podpora projektu:  

aktualizace webových stránek (měsíční zpráva, prezentace z konferencí)

  Biskupské náměstí 1
  771 11 Olomouc
  tel.: 58 563 1129
  fax: 58 563 1212
  mail: akademiediv@upol.cz