Akademie distančního vzdělávání
Hlavní strana

Průběžné zprávy z projektu

9/2006

Za období:

1. – 30. 9. 2006 (9 z 24)

Klíčové aktivity etapy:

řízení projektu
administrace projektu
odborná příprava
elektronická podpora projektu
celkové zabezpečení pilotního kurzu

Personální zabezpečení:

Monika Všetulová (manažer projektu)
Karin Chlapíková (administrátor projektu)
Jana Dostálová (organizátor projektu)
David Nocar (webmaster, technický poradce, administrátor LMS, autor, tutor/lektor)
Ludmila Urbášková (autor, tutor/lektor)

Datum konání porad:

8. 9. 2006 (realizační tým), 14. 9. 2006 (autoři studijních materiálů)

Datum zveřejnění zprávy:  

3. 10. 2006

Zpracovala:

Monika Všetulová

Stručný přehled aktivit za dané období

V září 2006 jsme se zaměřili na důkladnou evaluaci pilotního kurzu. Všichni členové realizačního týmu obdrželi evaluační zprávu zpracovanou Mgr. Miroslavou Dvořákovou. Naším úkolem je do října tuto zprávu přečíst a doplnit vlastní hodnocení pilota. 27.10. proběhne celodenní porada realizačního týmu, která se bude zabývat právě hodnocením dosavadního průběhu projektu a konkrétními návrhy na zlepšení.

Upřesnili jsme si harmonogram dalších prací v projektu do konce roku 2006 (tvorba Příručky pro tutora, výroba a distribuce DVD s materiály z Letní školy pro tutory). Účastníkům byla odeslána osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

S autory Příručky pro tutora jsme na poradě prodiskutovali konečnou podobu knihy a zahájili fázi inovace. Grafikovi jsme předali potřebné podklady k tvorbě obálky.

Stav plnění klíčových aktivit

Řízení projektu:

splněny klíčové aktivity daného období

Administrace projektu:

splněny klíčové aktivity daného období

Odborná příprava RT:

samostudium odborných zdrojů, vyhledávání potřebných školení

Elektronická podpora projektu:  

aktualizace webových stránek projektu

  Biskupské náměstí 1
  771 11 Olomouc
  tel.: 58 563 1129
  fax: 58 563 1212
  mail: akademiediv@upol.cz