Akademie distančního vzdělávání
Hlavní strana

Průběžné zprávy z projektu

4/2006

Za období:

1. – 30. 4. 2006 (4 z 24)

Klíčové aktivity etapy:

řízení projektu
administrace projektu
odborná příprava realizačního týmu
tvorba programové skladby @kademie
elektronická podpora projektu

Personální zabezpečení:

Monika Všetulová (manažer projektu)
Karin Chlapíková (administrátor projektu)
David Nocar (webmaster, technický poradce, administrátor LMS, autor, tutor/lektor)
Ludmila Urbášková (autor, tutor/lektor)

Datum konání porad:

24. 4. 2006

Datum zveřejnění zprávy:  

4. 5. 2006

Zpracovala:

Monika Všetulová

Stručný přehled aktivit za dané období

Vybrali jsme vhodný objekt pro konání letní školy. Po důkladné osobní prohlídce tří objektů jsme se rozhodli pro seminární hotel Akademie v Hrubé Vodě. Toto zařízení maximálně splňuje požadavky vyplývající z charakteru vzdělávací akce (profesionální školící zázemí, pohodlné ubytování s připojením na Internet, kvalitní stravování, vstřícný personál). Posuďte sami, zda jsme zvolili správně http://www.hotelakademie.cz/hruba-voda/cz/

Jednali jsme se třemi odborníky, kteří přislíbili svou účast na letní škole. V současné době upřesňujeme témata besed, které povedou.

Našli jsme odborníka, který zpracuje téma evaluace v distančním vzdělávání. Vyjasnění očekávání a formy spolupráce již proběhlo. Vzniká velmi zajímavý studijní materiál.

Máme již nejen logo projektu, ale i informační leták. Můžete si jej prohlédnout v sekci Publicita.

Hledáme další odborníky na distanční vzdělávání, kteří se zabývají palčivými tématy distančního vzdělávání, jako experty pro večerní besedy s účastníky. Víte o někom, kdo by mohl být pro naše účastníky zajímavý? Pokud ano, napište laskavě manažerovi projektu.

Vystoupili jsme na konferenci Alternativní výukové metody. Přečtěte si příspěvek Mgr. Ludmily Urbáškové, která působí v projektu jako autorka, tutorka i lektorka.

Stav plnění klíčových aktivit

Řízení projektu:

splněny klíčové aktivity daného období

Administrace projektu:

splněny klíčové aktivity daného období

Odborná příprava RT:

kurz Manažer vzdělávání (Všetulová)
on-line semináře Challenges of Teaching and Learning in the On-line Environment (Urbášková)
nákup a studium odborné literatury

Tvorba programové skladby:

oslovení odborníků pro besedy s experty

Elektronická podpora projektu:  

aktualizace webových stránek (umístění propagačního letáku)

  Biskupské náměstí 1
  771 11 Olomouc
  tel.: 58 563 1129
  fax: 58 563 1212
  mail: akademiediv@upol.cz