Akademie distančního vzdělávání
Hlavní strana

Průběžné zprávy z projektu

8/2006

Za období:

1. – 31. 8. 2006 (8 z 24)

Klíčové aktivity etapy:

řízení projektu
administrace projektu
odborná příprava
elektronická podpora projektu
celkové zabezpečení pilotního kurzu

Personální zabezpečení:

Monika Všetulová (manažer projektu)
Karin Chlapíková (administrátor projektu)
David Nocar (webmaster, technický poradce, administrátor LMS, autor, tutor/lektor)
Ludmila Urbášková (autor, tutor/lektor)

Datum konání porad:

1. 8. 2006, 10. 8. 2006

Datum zveřejnění zprávy:  

15. 9. 2006

Zpracovala:

Monika Všetulová

Stručný přehled aktivit za dané období

Dokončili jsme přípravu studijních materiálů (tištěných i elektronických), připravili vstupní setkání účastníků a v době od 14. do 25. srpna jsme zrealizovali pilotní kurz. Kurzu se nakonec účastnilo devět zájemců. Všichni studující úspěšně obhájili závěrečný projekt.

Na vstupním tutoriálu jsme studujícím rozdali výukové balíky a předali potřebné informace k organizaci studia. Současně jsme si upřesnili konkrétní očekávání studujících od studia v kurzu.

       

       

Od 15. srpna účastníci samostatně studovali připravené materiály. Ke každému modulu měli přiděleného tutora, který byl připraven zodpovídat jejich případné dotazy a diskutovat nad novým učivem.

       

V neděli 20. 8. jsme připravili vše potřebné pro výuku ve školícím objektu na Hrubé Vodě a dopravili studující na místo konání letní školy pro tutory. Do hotelu jsme dorazili cca v 17:30. Od 17.30 do 18.00 hod. probíhalo ubytování. Od 18:00 hod. personál hotelu provedl účastníky objektem a seznámil je s hlavními i doplňkovými službami. Od 18:30 se konala večeře a následoval volný program.

Výuka začínala každý den v 8:30 hod. většinou čtvrthodinovým shrnutím toho, co se událo předchozí den, a organizačními pokyny k aktuálnímu dni. V pondělí proběhl tutoriál k modulu 1 Distanční vzdělávání a e-learning a webinář tj. simulování webového semináře, který vedla Mgr. Ludmila Urbášková. Následovala tvorba minilekce. Vzhledem k havárii lektora, který měl vést večerní besedu jsme tvorbu minilekce prodloužili do konce výukového dne.

Druhý den byl ve znamení expertů tj. pana Daniela France a dr. Bořivoje Brdičky. Dopoledne se studující účastnili interaktivního semináře na téma Tvorba motivujícího e-learningu. Odpoledne samostatně pracovali na závěrečném projektu a večer besedovali na téma Internet – pomocník tutora.

Středeční dopolední výuka byla věnována opět tvorbě minilekce. Odpolední výuka byla v duchu relaxace. Lektorka Radka Skalková účastníkům nejprve sdělila teoretické informace k tématu relaxace, stres a jeho zvládání, poté proběhl nácvik jednotlivých relaxačních technik. Tuto část výuky hodnotili účastníci velmi pozitivně.

       

       

Následující den proběhl výcvik k tématu Vedení tréninku a workshopu, který lektoroval Karel Jodas. Zařazení tohoto tématu přijali účastníci velmi pozitivně.

       

       

Zkouška tj. individuální prezentace závěrečných projektů proběhla v pátek od 8:45 do 14:30 hod. Pořadí si účastníci vylosovali již na vstupním tutoriálu. Prezentace závěrečných projektů probíhala formou 10 minutové prezentace zahájení vstupního tutoriálu, 10min. testování minilekce (tester David Nocar) a 10 minutového hodnocení projektu. Následovalo zhodnocení celého kurzu a předání balíčků účastníkům (odborná publikace + propagační materiály EU a ESF).

       

       

Stav plnění klíčových aktivit

Řízení projektu:

splněny klíčové aktivity daného období

Administrace projektu:

splněny klíčové aktivity daného období

Odborná příprava RT:

školení na téma Vedení tréninku a workshopu

Elektronická podpora projektu:  

finalizace studijního prostředí v LMS, dokončení e-learningových studijních lekcí k základním modulům, on-line výuka v době samostudia

  Biskupské náměstí 1
  771 11 Olomouc
  tel.: 58 563 1129
  fax: 58 563 1212
  mail: akademiediv@upol.cz