Akademie distančního vzdělávání
Hlavní strana

Průběžné zprávy z projektu

6/2006

Za období:

1. – 30. 6. 2006 (6 z 24)

Klíčové aktivity etapy:

řízení projektu
administrace projektu
tvorba programové skladby @kademie
elektronická podpora projektu

Personální zabezpečení:

Monika Všetulová (manažer projektu)
Karin Chlapíková (administrátor projektu)
David Nocar (webmaster, technický poradce, administrátor LMS, autor, tutor/lektor)
Ludmila Urbášková (autor, tutor/lektor)

Datum konání porad:

28. 6. 2006 (z důvodu dovolených členů RT přesunuto na 18. 7.)

Datum zveřejnění zprávy:  

30. 6. 2006

Zpracovala:

Monika Všetulová

Stručný přehled aktivit za dané období

Dokončili jsme práci na tvorbě programu kurzu. Dopsali jsme tištěné studijní materiály k základním modulům a předali jsme je do tisku.

Autoři e-learningového studijního materiálu obdrželi pokyny k jeho vytvoření. Studijní materiály budou odevzdány 4. srpna 2006.

Zveřejnili jsme definitivní program tréninkové části kurzu a zavěsili elektronickou přihlášku. Termín přihlášení jsme stanovil na 12. července.

Autoři studijních materiálů intenzivně pracovali na tištěných učebních textech pro základní moduly. Vzájemně je četli a na základě připomínek je upravovali do konečné podoby. S externisty jsme pracovali na posledních detailech jejich výuky.

Zakoupili jsme techniku na kopírování a potisk CD-ROMů, které použijeme při tvorbě elektronických studijních materiálů. Byli jsme proškoleni v práci s touto technikou.

Zpracovali jsme druhou monitorovací zprávu o projektu.

Stav plnění klíčových aktivit

Řízení projektu:

splněny klíčové aktivity daného období

Administrace projektu:

splněny klíčové aktivity daného období

Odborná příprava RT:

školení pro práci s didaktickou technikou

Tvorba programové skladby:

finalizace programu (obsah i forma)

Elektronická podpora projektu:  

aktualizace webových stránek (umístění programu letní školy, zavěšení elektronické přihlášky)

  Biskupské náměstí 1
  771 11 Olomouc
  tel.: 58 563 1129
  fax: 58 563 1212
  mail: akademiediv@upol.cz