Akademie distančního vzdělávání
Hlavní strana

Průběžné zprávy z projektu

7/2006

Za období:

1. – 31. 7. 2006 (7 z 24)

Klíčové aktivity etapy:

řízení projektu
administrace projektu
tvorba programové skladby @kademie
elektronická podpora projektu

Personální zabezpečení:

Monika Všetulová (manažer projektu)
Karin Chlapíková (administrátor projektu)
David Nocar (webmaster, technický poradce, administrátor LMS, autor, tutor/lektor)
Ludmila Urbášková (autor, tutor/lektor)

Datum konání porad:

18. 7. 2006

Datum zveřejnění zprávy:  

31. 7. 2006

Zpracovala:

Monika Všetulová

Stručný přehled aktivit za dané období

Dokončili jsme práci na tvorbě programu kurzu. Dopsali jsme tištěné studijní materiály k základním modulům a předali jsme je do tisku. Materiály budou hotové 7. 8. 2006.

                       

Autoři e-learningového studijního materiálu obdrželi pokyny k jeho vytvoření. Studijní materiály budou odevzdány 4. srpna 2006. Připravili jsem studijní prostředí v LMS.

Z přihlášených zájemců jsme na základě stanovených kritérií (datum přihlášení, zkušenosti s DiV, zastoupení z více institucí) vybrali deset členů studijní skupiny.

Průběžně pracujeme na technickém a organizačním zázemí pro účastníky letní školy.

Stav plnění klíčových aktivit

Řízení projektu:

splněny klíčové aktivity daného období

Administrace projektu:

splněny klíčové aktivity daného období

Odborná příprava RT:

školení pro práci s didaktickou technikou

Tvorba programové skladby:

finalizace programu (obsah i forma)

Elektronická podpora projektu:  

příprava studijního prostředí v LMS, založení studijní skupiny, administrace studentů, zahájení tvorby elektronického studijního materiálu

  Biskupské náměstí 1
  771 11 Olomouc
  tel.: 58 563 1129
  fax: 58 563 1212
  mail: akademiediv@upol.cz