Akademie distančního vzdělávání
Hlavní strana / Průběžné zprávy o projektu / 17/2007

Průběžné zprávy z projektu

17/2007

Za období:

1.–31. 5. 2007 (17 z 24)

Klíčové aktivity etapy:

řízení projektu
administrace projektu
tvorba programové skladby @kademie 2007
elektronická podpora projektu

Personální zabezpečení:

Miroslava Dvořáková (manažer projektu)
Jana Lukešová (administrátor projektu)
Jana Dostálová (asistent organizátora kurzu)
Monika Všetulová (tiskový mluvčí, konzultant DiV, autor, tutor/lektor)
David Nocar (webmaster, administrátor LMS, autor, tutor/lektor)
Ludmila Urbášková (autor, tutor/lektor)

Datum konání porad:  29. 5. 2007

Datum zveřejnění zprávy:  

5. 6. 2007

Zpracovala:

Monika Všetulová

Stručný přehled aktivit za dané období

Z přihlášených zájemců jsme vybrali účastníky Letní školy pro tutory 2007 a předali jim základní informace o organizaci studia včetně pozvání na vstupní setkání. Připravili jsme vše potřebné pro úspěšné zahájení kurzu, které se uskutečnilo 1. června 2007 (tvorba výukového balíku, aktualizace elektronického studijního prostředí, příprava učeben).

Prezentovali jsme projekt na čtvrtém ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO 2007, která proběhla 30. a 31. května v Brně. Propagovali jsme projekt také v médiích Žurnál UP, informační kanál UP, časopis Andragogika a průběžně aktualizovali webové stránky projektu. Zaregistrovali jsme náš projekt na konferenci Projektového servisu UP Vysoké školy a evropský sociální fond, která se uskuteční 20. a 21. června 2007 v Olomouci.

Stav plnění klíčových aktivit

Řízení projektu:

splněny klíčové aktivity daného období

Administrace projektu:

splněny klíčové aktivity daného období

Odborná příprava RT:

samostudium odborných zdrojů, účast na odborných konferencích

Tvorba programové skladby:

finalizace programu (obsah i forma)

Elektronická podpora projektu:  

vytvoření studijního prostředí adiv07

  Biskupské náměstí 1
  771 11 Olomouc
  tel.: 58 563 1129
  fax: 58 563 1212
  mail: akademiediv@upol.cz