Akademie distančního vzdělávání
Hlavní strana / Průběžné zprávy o projektu / 18/2007

Průběžné zprávy z projektu

18/2007

Za období:

1.–30. 6. 2007 (18 z 24)

Klíčové aktivity etapy:

řízení projektu
administrace projektu
elektronická podpora projektu

Personální zabezpečení:

Miroslava Dvořáková (manažer projektu)
Jana Lukešová (administrátor projektu)
Jana Dostálová (asistent organizátora kurzu)
Monika Všetulová (tiskový mluvčí, konzultant DiV, autor, tutor/lektor)
David Nocar (webmaster, administrátor LMS, autor, tutor/lektor)
Ludmila Urbášková (autor, tutor/lektor)
Lukáš Uchytil (kameraman)

Datum konání porad:  13. 6. 2007, 22. 6. 2007

Datum zveřejnění zprávy:  

5. 7. 2007

Zpracovala:

Monika Všetulová

Stručný přehled aktivit za dané období

1. června 2007 od 9.00 do 15.00 hod. proběhlo úvodní setkání účastníků programu Akademie distančního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci®. Setkání se zúčastnilo 10 zájemců. V průběhu výuky obdrželi účastníci veškeré informace ke studiu kurzu, studijní materiály, byli seznámeni s elektronickým studijním prostředím a tutory základních modulů.

           

           

           

Od 2. do 30. června 2007 účastníci programu studovali samostatně s průběžnou podporou tutorů. V tomto období se v rámci jednotlivých modulů konaly webové semináře v prostředí Skype, otevíraly diskuse a účastníci měli také možnost vyzkoušet si cvičné testy v elektronickém studijním prostředí.

               

20. – 21. 6. 2007 jsme prezentovali projekt na konferenci Vysoké školy a Evropský sociální fond. Konference probíhala formou přednáškové a posterové sekce. Cílem konference byla vzájemná výměna informací a zkušeností s realizací projektů financovaných z Evropského sociálního fondu.

Stav plnění klíčových aktivit

Řízení projektu:

splněny klíčové aktivity daného období

Administrace projektu:

splněny klíčové aktivity daného období

Odborná příprava RT:

samostudium odborných zdrojů, účast na odborných konferencích

Elektronická podpora projektu:  

vedení výuky prostřednictvím LMS

  Biskupské náměstí 1
  771 11 Olomouc
  tel.: 58 563 1129
  fax: 58 563 1212
  mail: akademiediv@upol.cz