Akademie distančního vzdělávání
Hlavní strana / Průběžné zprávy o projektu / 19/2007

Průběžné zprávy z projektu

19/2007

Za období:

1.–31. 7. 2007 (19 z 24)

Klíčové aktivity etapy:

řízení projektu
administrace projektu
elektronická podpora projektu

Personální zabezpečení:

Miroslava Dvořáková (manažer projektu)
Jana Lukešová (administrátor projektu)
Jana Dostálová (asistent organizátora kurzu)
Monika Všetulová (tiskový mluvčí, konzultant DiV, autor, tutor/lektor)
David Nocar (webmaster, administrátor LMS, autor, tutor/lektor)
Ludmila Urbášková (autor, tutor/lektor)
Lukáš Uchytil (kameraman)

Lektorský tým:
Daniel Franc
Ludmila Urbášková
David Nocar
Monika Všetulová
Věra Facová
Miroslav Orel
Jan Zouhar
Saša Dobrovolná
Radka Skalková
Jaroslav Veselý
 

Datum konání porad:  25. 7. 2007

Datum zveřejnění zprávy:  

27. 7. 2007

Zpracovala:

Monika Všetulová

Stručný přehled aktivit za dané období

Od 1. do 7. 7. 2007 probíhala závěrečná fáze samostudia. Od nedělního rána 8. 7. 2007 připravoval realizační tým prostory pro výuku v seminárním hotelu Akademie v Hrubé Vodě. Účastníci přijeli kolem půl šesté večer. Ubytovali se a seznámili s učebnami a dalšími službami hotelu.

           

Intenzivní výuku jsme zahájili v pondělí 9. 7. 2007 v 8.30 hod. První den jsme věnovali přípravě a realizaci motivujícího e-learningu. Lektor Daniel Franc seznámil účastníky s aktuálními trendy v e-learningu, společně s účastníky zhodnotil jeho silné i slabé stránky a pozval studující do virtuálního prostředí, aby si na vlastní kůži vyzkoušeli komunikaci v e-learningové komunitě. Lektor používal aktivizační výukové metody a edukativní hry. Téma dne bylo uzavřeno besedou na téma netiketa, kterou vedla Ludmila Urbášková.

           

V úterý dopoledne došlo ke změně původního programu. Místo výuky na téma Social web se konala výuka „Tutorování – jste připraveni?“ (lektorka Monika Všetulová). Studující hledali řešení nejčastějších problémů distančních studentů, společně definovali klíčové kompetence tutora, diskutovali o tom, jak nyní vnímají distanční vzdělávání a e-learning a hlavní úkoly tutora, probírali své dosavadní osobní zkušenosti s rolí distančního studenta. Po obědě proběhla beseda s psychology Věrou Facovou a Miroslavem Orlem o tom, jak zvládat problémové účastníky. Následovala samostatná tvorba blogu.

           

Středa byla ve znamení zvládání konfliktů, stresu a nácviku relaxačních technik. Účastníci měli možnost poznat další lektory Sašu Dobrovolnou a Jana Zouhara (téma Konflikty a jejich zvládání), Radku Skalkovou (Relaxace) a Jaroslava Veselého (Stresem proti zdraví?).

           

Čtvrteční výuka byla ve znamení zážitkových aktivizačních výukových metod a týmové spolupráce. Po obědě se studující připravovali na obhajobu závěrečného projektu a relaxovali při cvičení pilates.

           

V pátek 13. 7. 2007 se konala zkouška. Nejprve účastníci prezentovali zahájení vstupního tutoriálu. Poté představili svůj osobní blog, který vytvořili v období samostudia.

               

               

               

               

Po zkoušce následovala krátká evaluace a rozloučení.

           

 

Stav plnění klíčových aktivit

Řízení projektu:

splněny klíčové aktivity daného období

Administrace projektu:

splněny klíčové aktivity daného období

Odborná příprava RT:

samostudium odborných zdrojů, účast na výuce externích lektorů

Elektronická podpora projektu:  

vedení výuky prostřednictvím LMS

  Biskupské náměstí 1
  771 11 Olomouc
  tel.: 58 563 1129
  fax: 58 563 1212
  mail: akademiediv@upol.cz