Akademie distančního vzdělávání
Hlavní strana / Průběžné zprávy o projektu / 20/2007

Průběžné zprávy z projektu

20/2007

Za období:

1.–30. 8. 2007 (20 z 24)

Klíčové aktivity etapy:

řízení projektu
administrace projektu
elektronická podpora projektu

Personální zabezpečení:

Miroslava Dvořáková (manažer projektu)
Jana Lukešová (administrátor projektu)
Jana Dostálová (asistent organizátora kurzu)
Monika Všetulová (tiskový mluvčí, konzultant DiV, autor, tutor/lektor)
David Nocar (webmaster, administrátor LMS, autor, tutor/lektor)
Lukáš Uchytil (kameraman)

Datum konání porad:  27. 8. 2007

Datum zveřejnění zprávy:  

3. 9. 2007

Zpracovala:

Monika Všetulová

Stručný přehled aktivit za dané období

V srpnu 2007 jsme se věnovali především zpracování videozáznamů a dalších podkladů z letní školy.

Vytvořili jsme osobní CD pro každého účastníka kurzu. CD obsahuje videozáznam z obhajoby závěrečného projektu, fotografie z celého kurzu a doplňkové elektronické studijní materiály.

Ve spolupráci s externím dodavatelem jsme vytvořili propagační DVD projektu. DVD obsahuje: stručnou informaci o projektu, krátký klip, dlouhý film s komentářem, fotogalerii a ukázky z Příručky pro tutory.

           

Zahájili jsme přípravy Výročního setkání Akademie distančního vzdělávání.

Stav plnění klíčových aktivit

Řízení projektu:

splněny klíčové aktivity daného období

Administrace projektu:

splněny klíčové aktivity daného období

Elektronická podpora projektu:  

splněny klíčové aktivity daného období

  Biskupské náměstí 1
  771 11 Olomouc
  tel.: 58 563 1129
  fax: 58 563 1212
  mail: akademiediv@upol.cz