Akademie distančního vzdělávání
Hlavní strana / Průběžné zprávy o projektu / 21/2007

Průběžné zprávy z projektu

21/2007

Za období:

1.–30. 9. 2007 (21 z 24)

Klíčové aktivity etapy:

řízení projektu
administrace projektu
elektronická podpora projektu

Personální zabezpečení:

Miroslava Dvořáková (manažer projektu)
Jana Lukešová (administrátor projektu)
Jana Dostálová (asistent organizátora kurzu)
Monika Všetulová (tiskový mluvčí, konzultant DiV, autor, tutor/lektor)
David Nocar (webmaster, administrátor LMS, autor, tutor/lektor)
Tomáš Drahokoupil (technický poradce, práce s fotografickým materiálem)
Gabriela Hanáková (příprava a organizace výročního setkání projektu)
Ludmila Dvořáková (tvorba ekonomické studie komerčního využití kurzu)

Datum konání porad:  24. 9. 2007

Datum zveřejnění zprávy:  

4. 10. 2007

Zpracovala:

Miroslava Dvořáková

Stručný přehled aktivit za dané období

V září 2007 jsme se věnovali především přípravám Výročního setkání projektu Akademie distančního vzdělávání, které proběhne ve středu 24. 10. 2007. Připravili a zajistili jsme vše potřebné pro to, aby výroční setkání mohlo úspěšně proběhnout.

Projekt jsme prezentovali na dvou odborných konferencích:

  • 12. – 13. 9. 2007 v Českých Budějovicích na konferenci České asociace pedagogického výzkumu s názvem Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu

  • 18. – 20. 9. 2007 v Rožnově pod Radhoštěm na konferenci Informační a komunikační technologie ve vzdělávání (ICTE 2007), kde jsme také poprvé veřejně prezentovali propagační film k projektu, který byl vytvořen v průběhu července – srpna 2007

Prezentaci a publicitu projektu jsme zajišťovali také několika články: v Učitelských novinách (11. 9. 2007) a v časopise Andragogika (v tisku).

K 30. 9. byla ukončena účast Moniky Ambrožové (Všetulové) v realizačním týmu projektu a na krátkodobé dohody (od 1. 9. do 31. 10.) byli přijati noví spolupracovníci (G. Hanáková, T. Drahokoupil, L. Dvořáková).

Požádali jsme o změnu v rozpočtu projektu

Stav plnění klíčových aktivit

Řízení projektu:

splněny klíčové aktivity daného období

Administrace projektu:

splněny klíčové aktivity daného období

Elektronická podpora projektu:  

splněny klíčové aktivity daného období

  Biskupské náměstí 1
  771 11 Olomouc
  tel.: 58 563 1129
  fax: 58 563 1212
  mail: akademiediv@upol.cz