Akademie distančního vzdělávání
Hlavní strana / Průběžné zprávy o projektu / 22/2007

Průběžné zprávy z projektu

22/2007

Za období:

1.–31. 10. 2007 (22 z 24)

Klíčové aktivity etapy:

řízení projektu
administrace projektu
elektronická podpora projektu

Personální zabezpečení:

Miroslava Dvořáková (manažer projektu)
Jana Lukešová (administrátor projektu)
Jana Dostálová (asistent organizátora kurzu)
David Nocar (webmaster, administrátor LMS, autor, tutor/lektor)
Tomáš Drahokoupil (technický poradce, práce s fotografickým materiálem)
Gabriela Hanáková (příprava a organizace výročního setkání projektu)
Ludmila Dvořáková (tvorba ekonomické studie komerčního využití kurzu)

Datum konání porad:  26. 10. 2007

Datum zveřejnění zprávy:  

7. 11. 2007

Zpracovala:

Miroslava Dvořáková

Stručný přehled aktivit za dané období

V říjnu 2007 jsme se věnovali především přípravám a realizaci Výročního setkání projektu Akademie distančního vzdělávání, které proběhlo ve středu 24. 10. 2007. Připravili a zajistili jsme vše potřebné pro to, aby výroční setkání úspěšně proběhlo. Výročního setkání se zúčastnili absolventi kurzu Akademie distančního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci® z roku 2006 i 2007, tutoři, lektoři, realizační tým i zástupci potenciálních cílových skupin kurzu v příštích letech. Program Výročního setkání byl veden oběma manažerkami projektu, tedy M. Ambrožovou (Všetulovou) a M. Dvořákovou, které účastníkům znovu představily jak celý projekt, tak oba kurzy a další aktivity, které v rámci něj proběhly. Účastníkům byla také předána propagační DVD, která vznikla v průběhu června – srpna 2007 a bylo pro ně připraveno malé občerstvení.

 

           

 

Projekt jsme prezentovali kromě Výročního setkání také na odborné konferenci „Role vysokých škol v rozvíjení koncepce celoživotního vzdělávání – další vzdělávání na vysokých školách", která se konala ve dnech 18. – 19. 10. 2007.

Dne 26. 10. 2007 proběhl audit projektu.

Doplnili jsme žádost o změnu v rozpočtu projektu a čekáme na vyjádření.
 

Stav plnění klíčových aktivit

Řízení projektu:

splněny klíčové aktivity daného období

Administrace projektu:

splněny klíčové aktivity daného období

Elektronická podpora projektu:  

splněny klíčové aktivity daného období

  Biskupské náměstí 1
  771 11 Olomouc
  tel.: 58 563 1129
  fax: 58 563 1212
  mail: akademiediv@upol.cz